Forside / Kompetanse / Kompetanse

Kompetanse

  • Administrasjon og daglig leder funksjon
  • Sekretariat for selskapenes styrer
  • Forvaltning av låneportefølje og finansiering
  • Oppfølging mot vegmyndigheter
  • Kontakt med driftsoperatører og andre underleverandører
  • Merkantile oppgaver, regnskapsførsel og årsmeldinger
  • Avtaleverk og retningslinjer, takstsystemer, AutoPASS/EasyGO
  • Politisk miljø og prosesser
  • Arrangering og gjennomføring av møter og konferanser 


Via Futura © 2012    -    Via Futura AS, Lonavegen 1, 5460 HUSNES - Tlf. 5342 9705, Mob: 9266 5555, post@viafutura.no - Org.nr.: 987 917 318