Forside / Erfaring / Styresekretær

Styresekretær

Via Futuras erfaring, gjør at vi kan bistå styreleder og styrene i selskapene vi administrerer, på en utfyllende og konstruktiv måte.

Vi legger vekt på at alle oppgaver som skal ivaretas blir utført med kvalitet i alle ledd.
Med vår erfaring fra bransjen kan vi i tillegg være en sparringpartner for oppdragsgiverne våre, og bidra aktivt til at best mulige løsninger blir valgt. 

Vi gjennomfører alle de administrative oppgavene i selskapene vi har avtale med på en selvstendig måte.

Vi har den faglige kompetansen for drift av bompengeselskap, og har gode kontakter til Statens vegvesen, driftsoperatørene, og prosessene rundt drift av anleggene.

Styreleder og styrene skal til enhver tid være trygg på at selskapet har en fullt oppdatert
stab som er tilgjengelig for selskapene alle hverdager i kjernetiden, men som også følger opp utover dette om nødvendig.

I det viktige arbeidet som styresekretær legger vi stor vekt på å forberede sakene godt,
slik at styret skal kunne ha best mulig bakgrunnsmateriale for å gjøre sine vedtak.


Via Futura © 2012    -    Via Futura AS, Lonavegen 1, 5460 HUSNES - Tlf. 5342 9705, Mob: 9266 5555, post@viafutura.no - Org.nr.: 987 917 318