Forside / Erfaring / Finans

Finans

Vi har erfaring fra og kompetanse innen rådgivning og veiledning innenfor finans
og å håndtere låneporteføljer.


Best mulig lånevilkår oppnås ved å følge markedet og porteføljen kontinuerlig, dette er en viktig del av vårt arbeid.

Eksempelvis har Via Futura AS bistått en av våre kunder med låneopptak på 350 mill. kroner, som følges kontinuerlig for best mulige vilkår. Riktig strategi på dette området er vesentlig for økonomien i de enkelte bompengeprosjektene.


Via Futura © 2012    -    Via Futura AS, Lonavegen 1, 5460 HUSNES - Tlf. 5342 9705, Mob: 9266 5555, post@viafutura.no - Org.nr.: 987 917 318