Forside / VÃ¥re kunder / Gjesdal Bomp.s AS

Gjesdal Bompengeselskap AS

  • Vedtatt i Stortinget i 2003 og 2009/10
  • Omfatter utbedringstiltak langs Fv 45 mellom Ålgård og Sirdal. Utbedringstiltakene er fordelt på 11 delprosjekt.
  • AutoPASS automatisk bomstasjon ved Øvstabø. Innkrevingen startet i 2004.
  • Prosjektet er kostnadsberegnet til 249 mill kroner. Finansieringsplanen forutsetter 24 % i offentlige midler og 76 % i bompenger.
  • Avtale med Via Futura AS om å være daglig leder for selskapet. Avalen  innbefatter alle administrative oppgaver for selskapet, så som styresekretær, håndtering av låneportefølje samt andre administrative og finansielle tjenester inkl. kontorhold.
          http://www.gjesdalbompengeselskap.no

Via Futura © 2012    -    Via Futura AS, Lonavegen 1, 5460 HUSNES - Tlf. 5342 9705, Mob: 9266 5555, post@viafutura.no - Org.nr.: 987 917 318