Forside / VÃ¥re kunder / Fastlands.Halsnøy AS

Fastlandssamband Halsnøy AS


 

  • Vedtatt i Stortinget høsten 2003.
  • Halsnøysambandet omfatter en undersjøisk tunnel (4,1 km) og ny vei (2,2 km) mellom Sunde på fastlandet og Tofte på Halsnøy, i Kvinnherad kommune.
  • Bomstasjonen er automatisk (AutoPASS) og plassert på Fv 544 på Halsnøy. Innkreving startet i mars 2008.
  • Prosjektet var kostnadsberegnet til 377 mill kr i 2007 kr. Finansieringsplanen forutsetter     43 % offentlige midler og 57 %  bompenger.
  • Avtale med Via Futura AS om forretningsførsel, regnskap, administrative og finansielle tjenester samt kontorhold.
          http://www.halsnoysambandet.no

Via Futura © 2012    -    Via Futura AS, Lonavegen 1, 5460 HUSNES - Tlf. 5342 9705, Mob: 9266 5555, post@viafutura.no - Org.nr.: 987 917 318