Forside / VÃ¥re kunder / Rogfast AS

Rogfast AS

 •  Rogfast skal erstatte ferjestrekningene Mortavika - Arsvågen og Mekjarvik - Kvitsøy, og
  omfatter undersjøisk tunnel mellom Randaberg på Nord-Jæren (Harestad) og Bokn i Nord-Rogaland (Arsvågen), med arm til Kvitsøy.
   
 • Tunnelen blir verdens lengste undersjøiske vegtunnel. Tunnelen vil også bli den dypeste i verden. Det laveste punktet vil ligge 392 meter under havflaten.
   
 • Prosjektet har en beregnet kostnad på kr. 10,2 mrd. (2012 kroner), og vil i hovedsak bli finansiert ved bompenger. Tidligste byggestart  er 2015 og antatt åpningsår 2022-2023.
   


Rogfast AS har avtale med Via Futura AS om daglig leder funksjon, forretningsførsel, styresekretær, administrative og finansielle tjenester samt kontorhold.
 


http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39rogfast

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LFBwoUKzWrk 

     

    Via Futura © 2012    -    Via Futura AS, Lonavegen 1, 5460 HUSNES - Tlf. 5342 9705, Mob: 9266 5555, post@viafutura.no - Org.nr.: 987 917 318