Forside / VÃ¥re kunder / Ryfast AS

Ryfast AS

  • Ryfast ble vedtatt av Stortinget 12.06.2012 og skal stå ferdig i 2018/2019. Prosjektet vil binde Ryfylke til Stavanger regionen med en undersjøisk tunnel mellom Strand og Hundvåg, og en undersjøisk tunnel mellom Hundvåg og fastlandet, med tilknyttning til Eiganestunnelen.
  • Ryfast skal avløse to ferjesamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke: Lauvik - Oanes og Stavanger -Tau.
  • Prosjektets styringsramme er 5220 mill. 2012 kroner. Finansieringsplanen forutsetter 8 % i offentlige midler og 92 % i bompenger. (Finansiering av Eiganestunnelen kommer i tillegg og har en styringsramme på 2110 mill. 2012 kroner)

Selskapet har avtale med Via Futura AS om daglig leder funksjon, forretningsførsel, styresekretær, administrative og finansielle tjenester samt kontorhold.


          http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ryfast 

Via Futura © 2012    -    Via Futura AS, Lonavegen 1, 5460 HUSNES - Tlf. 5342 9705, Mob: 9266 5555, post@viafutura.no - Org.nr.: 987 917 318