Forside / Om oss

Om oss

Via Futura AS ble etablert i 2005, og har lokaler i Husnes sentrum i Kvinnherad kommune. 
Selskapet administrerer flere bompengeselskaper.

Via Futura AS ivaretar daglig leder funksjonen for sine oppdragsgivere og følger opp alle ansvarsområder i forhold til daglig drift av selskapene.

I arbeidet inngår utøvelse av sekretariatstjenester for selskapenes styrer, oppfølgning av låneporteføljer, budsjett, likviditet og regnskapsføring, oppfølging av andre underleverandører, statistikker, kontakt mot veimyndigheter m.v.
Vi representerer også våre oppdragsgivere utad. Via Futura © 2012    -    Via Futura AS, Lonavegen 1, 5460 HUSNES - Tlf. 5342 9705, Mob: 9266 5555, post@viafutura.no - Org.nr.: 987 917 318